Dozorná rada  
Meno: Ľubomír Karabinoš
Trvalý pobyt: Svinia
Funkcia: Predseda dozornej rady
 
Meno: Jozef Rabušic
Trvalý pobyt: Svinia
Funkcia: Člen dozornej rady
 
Meno: Imrich Germuška
Trvalý pobyt: Prešov- Solivar
Funkcia: Člen dozornej rady

 

 

 

 

 

 

 

 

Výbor LPS Svinia  
 
Meno: Ing. Jozef Šalata
Trvalý pobyt: Prešov
Funkcia: Podpredseda spoločenstva - štatutár
 
Meno: Viktor Marton
Trvalý pobyt: Svinia
Funkcia: Člen výboru
 
Meno: Konštantín Marton
Trvalý pobyt: Prešov
Funkcia: Člen výboru
 
Meno: Peter Sedlák
Trvalý pobyt: Svinia
Funkcia: Člen výboru